แจ้งการชำระเงินได้โดยแจ้งรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่างนี้ แล้วส่งข้อมูลมาทางใดทางหนึ่งต่อไปนี้
1. แจ้งผ่านทาง Inbox ข้อความ แฟนเพจ Voodoo Gamer หรือ
2. แจ้งผ่านทาง line ID: voodoogamer หรือ
3. ส่ง mail มาที่ voodoogamer@outlook.com หรือ
4. แจ้งโดยกรอกข้อมูลตามด้านล่างนี้ แล้วกด “ยืนยัน”

รายละเอียดการแจ้งการชำระเงิน

หมายเลขสั่งซื้อ (ต้องการ)

ชื่อ - นามสกุล (ต้องการ)

อีเมล์ (ต้องการ)

โทรศัทพ์

ชำระเงินโอนเข้าบัญชี (ต้องการ)

จำนวนเงินที่ชำระ (ต้องการ)

วัน/เดือน/ปี ที่ชำระเงิน (ต้องการ)

เวลา ที่ชำระเงิน (ต้องการ)

โปรดระบุโค้ดที่ท่านเห็นลงในช่องว่าง
captcha

หมายเหตุ: (ต้องการ) = ต้องแจ้ง