ขั้นตอนการสั่งจอง Pre Order

  1. คลิ๊กปุ่ม “ลงชื่อจอง”
  2. ระบบจะนำคุณลูกค้าเข้าสู่ Facebook
  3. ลงชื่อ และจำนวนเกมที่ต้องการ ใต้ภาพเกมที่ต้องการ
  4. ชื่อ หรือ ข้อความ comment ของคุณลูกค้าจะถูกกด Like โดย Voodoo Gamer ทำให้ชื่อของคุณลูกค้าถูกบันทึกลงฐานข้อมูลการจองเกมเรียบร้อยแล้ว
  5. เมื่อสินค้าใกล้มาถึง จะแจ้งให้คุณลูกค้าทราบตามลำดับ